Anläggningsarbeten & Schaktarbeten

Vi utför de flesta grävarbeten inom schakt och anläggning. Vi har specialiserat oss på kabelförläggning och har en bred redskapsbank till det som behövs för schaktning och plöjning av kabel. Vi har specialdesignade vagnar för att enkelt och utan skador få ut kabel/slang. Vi plöjer även stora skyddsslangar för elkabel och har egna svetsar för slangen/rören.

Vill du veta mer eller är intresserad av våra tjänster