Pionjärer inom fibergrävning

E. Karlströms AB

1947
E Karlströms AB i Ramsele bildades

1947 Startade Erik Karlström åkeriet, E. Karlströms AB i Ramsele. Företaget utförde tankbilstransporter och levererade olja och smörjmedel i Jämtland och Västernorrland.

Med tiden utökade man med grävmaskiner då Bengt Karlström, Eriks son, kände att det var framtiden. De tog på sig många olika grävuppdrag men började rätt tidigt att rikta in sig på kabelgrävning och linjebyggnad inom både tele och el.

Företaget drivs vidare med tre av bröderna Karlström, Bengt, Janne och Göran.

Mitten av 80-talet
Börjar gräva fiber

I mitten av 80-talet grävs en av de första fiberkablarna ner efter norrlandskusten och i och med det blev Karlströmarna kallade “pionjärerna inom fibergrävning” av branschfolket, det blev även ett startskott för fiberjobben i Sverige.

Mitten av 90-talet
Flyttar huvudkontoret

I mitten på 90-talet köps LM Ericsson entreprenad upp i Stockholm och företaget flyttar sitt huvudkontor dit för testa lite nya marker. 

Början av 00-talet
Byggs en stor fastighet med kontor och verkstad i Stockholm

I början av 00-talet köps mark i Stockholm och det byggs en stor fastighet med kontor och verkstad. Här dras även fiberflottningen igång. En stockholmsgrupp skapas, företaget växer och jobben som utförs blir allt större. Man har folk anställda från Skåne till Norrbotten och likaså är jobben lika utspridda.

Företaget har nu tre stycken grenar, entreprenad, linjearbeten och tankbilstransporter.

Mitten av 00-talet
Satsas det hårdare på entreprenad

I mitten av 00-talet satsas det hårdare på entreprenad och jobben går mer och mer mot fiberjobb.

Företaget ökar sin personalstyrka och breddar sig i alla led, från arbetsledare till markarbetare, jobbar året runt i Stockholmsområdet och säsongsjobbar i Norrland.

2015
Ny delägare

2015 sker stora förändringar i företaget där då Bengt, med ålderns rätt kliver av företaget och en ny delägare tar plats.

2019
Nya ägare och företaget flyttar till Örnsköldsvik

2019 blir Micke och Anders tillfrågade att förvärva företaget och vi nappade direkt. Företaget flyttar till Örnsköldsvik.

Micke har jobbat som grävmaskinist företaget sedan 1997 och Anders har varit anläggningsarbetare i Örnsköldsvik.

När vi tog över 2019 var vi tre stycken anställda och vår tanke har varit från starten att försöka att komma tillbaka till det gamla “Karlströms tänket” och öka på lite.

I ingången av 2021
Redo för framtiden!

I ingången av 2021 är vi 10 anställda och har två kompletta grävgäng, ett flottargäng, ett blåsgäng , ett kabeltryckargäng.

Vi har dessutom knutit upp entreprenör som tidigare samarbetat med Karlströms och återanställt en hel del personal som tidigare jobbat åt företaget. Linjesidan är åter representerad med en Huddig.

Framtiden här kommer vi!

Vill du veta mer eller är intresserad av våra tjänster?

1947 Startade Erik Karlström åkeriet, E. Karlströms AB i Ramsele. Företaget utförde tankbilstransporter och levererade olja och smörjmedel i Jämtland och Västernorrland.

Med tiden utökade man med grävmaskiner då Bengt Karlström, Eriks son, kände att det var framtiden. De tog på sig många olika grävuppdrag men började rätt tidigt att rikta in sig på kabelgrävning och linjebyggnad inom både tele och el.

Företaget drivs vidare med tre av bröderna Karlström, Bengt, Janne och Göran.

Börjar gräva fiber

I mitten av 80-talet grävs en av de första fiberkablarna ner efter norrlandskusten och i och med det blev Karlströmarna kallade “pionjärerna inom fibergrävning” av branschfolket, det blev även ett startskott för fiberjobben i Sverige.

I mitten på 90-talet köps LM Ericsson entreprenad upp i Stockholm och företaget flyttar sitt huvudkontor dit för testa lite nya marker. I början av 00-talet köps mark i Stockholm och det byggs en stor fastighet med kontor och verkstad. Här dras även fiberflottningen igång. En stockholmsgrupp skapas, företaget växer och jobben som utförs blir allt större. Man har folk anställda från Skåne till Norrbotten och likaså är jobben lika utspridda. Företaget har nu tre stycken grenar, entreprenad, linjearbeten och tankbilstransporter.

I mitten av 00-talet satsas det hårdare på entreprenad och jobben går mer och mer mot fiberjobb.

Företaget ökar sin personalstyrka och breddar sig i alla led, från arbetsledare till markarbetare, jobbar året runt i Stockholmsområdet och säsongsjobbar i Norrland.

2015 sker stora förändringar i företaget där då Bengt, med ålderns rätt kliver av företaget och en ny delägare tar plats.

2019 blir Micke och Anders tillfrågade att förvärva företaget och vi nappade direkt. Företaget flyttar till Örnsköldsvik.

Micke har jobbat som grävmaskinist företaget sedan 1997 och Anders har varit anläggningsarbetare i Örnsköldsvik.

När vi tog över 2019 var vi tre stycken anställda och vår tanke har varit från starten att försöka att komma tillbaka till det gamla “Karlströms tänket” och öka på lite.

I ingången av 2021 är vi 10 anställda och har två kompletta grävgäng, ett flottargäng, ett blåsgäng , ett kabeltryckargäng.

Vi har dessutom knutit upp entreprenör som tidigare samarbetat med Karlströms och återanställt en hel del personal som tidigare jobbat åt företaget. Linjesidan är åter representerad med en Huddig

Framtiden: Här kommer vi!

Vill du veta mer eller är intresserad av våra tjänster?